Мрежа от фестивали „Странджа фест“ от двете страни на границата

Идеята за развитие на Странджа като фестивална дестинация събра в общ проект представители на местни и регионални власти, неправителствени организации и читалища от Малко Търново и Къркларели, Турция. 

През пролетта на 2018 година, през уикендите на  две последователни седмици, предстои провеждане на съвместен трансграничен фестивал „Странджа фест“ , в края на април в Малко Търново, а в началото на май в Къркларели, Турция. 

В рамките на трансграничната инициатива, Народно читалище “Просвета- 1914”, Малко Търново беше домакин на обучение "Развитие на Странджа като фестивална дестинация". Повече от 50 представители на заинтересовани страни от района на Странджа дискутираха основни проблеми и възможности пред региона и дадоха своя принос за разработването на тригодишна програма 2017-2020 за развитие на Странджа като фестивална дестинация. Като резултат от тридневния форум е и изготвеният съвместен промоционален план за 2018 година. По време на събитието беше подписан Меморандум за сътрудничество и развитие на Мрежа “СТРАНДЖА ФЕСТ”. Основаването на мрежата  „Странджа фест“ е по инициатива на Народно читалище  „Просвета 1914“ – гр. Малко Търново и  Дирекцията по култура и туризъм в гр.  Къркларели, Турция, като част от дейностите по проект СТРАНДЖА ФЕСТ.  „Странджа фест“ e основана като мрежа от организации и физически лица, заинтересовани  от развитието на  Странджа като туристическа, културна и фестивална дестинация. Сред основателите й са представители на местни и регионални власти, читалища, културни и образователни организации, НПО, туроператори и представители на туристическия бизнес. Те ще участват и в съвместен координационен комитет

Събитието е част от дейностите по проект „Странджа - планината на фестивалите“ СТРАНДЖА-ФЕСТ, CB005.1.22.056, финансиран от Програма Интеррег ИПА ТГС България - Турция 2014-2020.

През 2018 година фестивалите в Странджа ще бъдат активно промотирани. С тази цел е създаден триезичен сайт: http://www.strandja-fest.info и кампании в социалните медии. Вече има изготвени профили във Facebook: Strandja- the mountain of festivals. Странджа , планината на фестивалите. Кампания по популяризиране ще се провежда и в Twitter : Strandja fest и Google +:Strandja.fest@gmail.com . Организаторите ще подготвят и публикуват информация за  събития на територията на Българска и Tурска Странджа- фестивали, събори, конкурси и различни празници. Така ще се поддържа календар с актуална информация за датата и мястото на провеждане на събитията в Странджа.

Презентации от обучението