Обучение Развитие на Странджа като фестивална дестинация





Народно читалище "Просвета" 1914 г., Малко Търново ви кани да вземете участие в обучението "Развитие на Странджа като фестивална дестинация". Обучението ще се проведе в регион Малко Търново в периода 15-18 декември 2017 г.
Обучението е част от дейностите по проект „Странджа - планината на фестивалите“ СТРАНДЖА-ФЕСТ, CB005.1.22.056, финансиран от Програма Интеррег ИПА ТГС България - Турция 2014-2020.
Целта на семинара е да даде възможност на най-важните заинтересовани страни от района на Странджа да дадат своя принос за анализ и разработването на съвместен промоционален план и тригодишна програма 2017-2020 за развитие на Странджа като фестивална дестинация.
По време на обучението ще се проведе диалог със заинтересованите страни, както и обмен на добри практики и ноу-хау. Ще бъде създадена мрежа от заинтересовани страни в региона.
Местата са ограничени. Участниците ще бъдат избрани по реда на подаване на техните заявки. Краен срок за подаване на формуляри: 7.12.2017. С всички регистрирани участници ще бъде осъществена обратна връзка по ел. поща.


Регистрация за събитието: