Фотоизложба - Клуб на екскурзовода Youth Tour

Photo Exhibition - Club of Tour Guide / Photo Exhibition - Club of Tour GuideОрганизатор - YouthTour

Уважаеми ученици, учители, родители

АЕГ “Гео Милев“- гр. Бургас и Гимназия Muzaffer Atasay- гр. Узункопрю Ви канят да посетите фотоизложба, подготвена от участниците в клуб YOUTH TOUR.
Официалното откриване на фотоизложбата ще бъде на 27.06.2018 в 14,00 часа в Актовата зала (408) на АЕГ „Гео Милев“.
На 27.06.2018 и 28.06.2018 можете да се включите в дейностите на клуба, включени в програмата на изложбата.

27.06.2018
9,30- 12,30
Рестроспекция в снимки... Открит урок: Какво научих и видях чрез клуб YOUTH TOUR? Презентации на участниците в клуба за дейностите на YOUTH TOUR пред техни съученици, родители, гости.
12,30-13,45- Обяд : сандвичи и напитки

14,00- Официално откриване на изложбата
15.00-15.30- Кафе пауза
15.30-19.00- Открийте разликите? Пешеходен тур в Бургас
19.00- Вечеря за турските участници

28.06.2018
9,00-11,00
Фотоизложба YOUTH TOUR в социалните медии
12,00-13,00 Обяд: сандвичи и напитки, кафе пауза

Фотоизложбата е част от дейностите по проект YOUTH TOUR, CB005.1.23.010, финансиран от Програма Интеррег ИПА ТГС България - Турция 2014-2020.

The project is co-funded by European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria - Turkey Programme 2014-2020


Публикувано от: Гергана Димитрова

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: