XV Черно море фест - Евро фолк 2018

XV "BLACK SEA FEST - EURO FOLK 2018" / XV "BLACK SEA FEST - EURO FOLK 2018"Организатор - European Association of Folklore Festivals - EAFF - Official partner of UNESCO

Фестивалът има сертификат за качество, издаден от EAFF
Телевизионно излъчване на живо по интернет на всички концерти.

Черноморският събор “Евро фолк” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави. Музикалните празници “Евро фолк” се състоят от четиридесет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.

Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2018” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.

Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 20 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални кабелни телевизии "Travel TV" и "Родина ТВ", както и по Световните Internet телевизии "EuroFolkTV" на адрес tv.eurofolk.com и "TV Rodina" на адрес www.tvrodina.com. С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикални празници “Евро фолк” - Светът е телевизия за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.

Организатори:

Euro Folk Academy, Event Vacation, Община Приморско, Кметство Китен

Под егидата на: Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF Фестивалната програма включва конкурси в следните категории:

фолклорни песни;
фолклорни танци;
фолклорни ансамбли;
народни обичаи;
стари градски песни и романси;
индивидуални изпълнители;
възрастни и деца до 16 години – по всички категории.
1 ден - Пристигане на ансамбъла след 14.00 часа, настаняване. Вечеря, нощувка.
2 дни - закуска, свободно време, вечеря, концерт - Царево, нощувка.
3 дни - Закуска, свободно време, вечеря, концерт - Царево, нощувка.
4 дни - Закуска, свободно време, вечеря, концерт - Китен, нощувка.
5 дни - Закуска, свободно време, вечеря, концерт - Царево. Получаване на сертификати. преспиване.
6 дни - Закуска, напускане на хотелите в 12 часа.
Журито има право да пожелае изпълняването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост.
Концертите на Черноморският събор “Евро фолк” се излъчват на живо по Световната Internet телевизия „EuroFolkTV”.
По време на Фестивала ще бъдат направени студийни аудиозаписи и заснемане на професионални видеоклипове на програмата на участниците по награда от журито или срещу заплащане.
Продължителността на програмата не трябва да превишава 10 минути.
За изработване на качествени аудиозаписи и видеоклипове е препоръчително участниците да предвидят 3 дни.
Location: Tsarevo (Bulgarian: Царево, also transliterated Carevo or Tzarevo) is a town and seaside resort in southeastern Bulgaria, an administrative centre of the homonymous Municipality of Tsarevo in Burgas Province. In the past, it was known as Vasiliko (Greek: Βασιλικόν) and Michurin (Bulgarian: Мичурин). It lies on a cove 70 km southeast of Burgas, on the southern Bulgarian Black Sea Coast at the eastern foot of Strandzha mountain, at a few kilometers from Strandzha Nature Park.

Kiten (Wikipedia) - Primorsko (Bulgarian: Приморско) is a town and seaside resort in southeastern Bulgaria, part of Burgas Province. A well-known resort on the Bulgarian Black Sea Coast, it is located on a gore 52 km south of Burgas and has a beach strip of about 1 km². The average temperature is 27°C in July, often reaching 30-33°C and making Primorsko a favourable place for tourism. The rivers Ropotamo and Dyavolska reka run close to the town, and the Snake Island reserve is also nearby.

The festival has an excellent quality certificate, issued by EAFF
Basic Information
The “Euro Folk” Black Sea Fest is held within the scope of “Euro Folk” Musical Feasts - The world is television, which is in different European cities and countries during the whole year. Musical Feasts “Euro Folk” comprise thirty five musical festivals.

Main event of the Musical Feasts “Euro Folk” is Festival №1 in Europe of the traditional folk arts – Stara Planina Fest “Balkan Folk”. Every year in the Festival participate from 9 000 to 15 000 musicians, singers and dancers.

Typical feature of Musical Feasts “Euro Folk” is, that all performances are recorded with professional audio and television technics and the best of them will be repeatedly broadcasted by 20 cable televisions in Bulgaria, the satelite and national televisions "Travel TV" and "Rodina TV", as well as by the World Wide Internet television "EuroFolk TV". All this activities realize the main purpose of Musical Feasts “Euro Folk” – The world is television to make the traditional folk arts popular through the mass media.
Location: Tsarevo (Bulgarian: Царево, also transliterated Carevo or Tzarevo) is a town and seaside resort in southeastern Bulgaria, an administrative centre of the homonymous Municipality of Tsarevo in Burgas Province. In the past, it was known as Vasiliko (Greek: Βασιλικόν) and Michurin (Bulgarian: Мичурин). It lies on a cove 70 km southeast of Burgas, on the southern Bulgarian Black Sea Coast at the eastern foot of Strandzha mountain, at a few kilometers from Strandzha Nature Park.

Kiten (Wikipedia) - Primorsko (Bulgarian: Приморско) is a town and seaside resort in southeastern Bulgaria, part of Burgas Province. A well-known resort on the Bulgarian Black Sea Coast, it is located on a gore 52 km south of Burgas and has a beach strip of about 1 km². The average temperature is 27°C in July, often reaching 30-33°C and making Primorsko a favourable place for tourism. The rivers Ropotamo and Dyavolska reka run close to the town, and the Snake Island reserve is also nearby.

The festival has an excellent quality certificate, issued by EAFF
Basic Information
The “Euro Folk” Black Sea Fest is held within the scope of “Euro Folk” Musical Feasts - The world is television, which is in different European cities and countries during the whole year. Musical Feasts “Euro Folk” comprise thirty five musical festivals.

Main event of the Musical Feasts “Euro Folk” is Festival №1 in Europe of the traditional folk arts – Stara Planina Fest “Balkan Folk”. Every year in the Festival participate from 9 000 to 15 000 musicians, singers and dancers.

Typical feature of Musical Feasts “Euro Folk” is, that all performances are recorded with professional audio and television technics and the best of them will be repeatedly broadcasted by 20 cable televisions in Bulgaria, the satelite and national televisions "Travel TV" and "Rodina TV", as well as by the World Wide Internet television "EuroFolk TV". All this activities realize the main purpose of Musical Feasts “Euro Folk” – The world is television to make the traditional folk arts popular through the mass media.
Preliminary Program
The fest program includes competitions in the following categories:

folk songs;
folk dances;
folk ensembles;
folk customs;
popular and variety songs;
individual performers;
old-town songs and romances;
1 day – Arival of ensemble after 14.00 h, accommodation. Dinner, overnight stay.
2 day – Breakfast, facultative tour with attendance of professional local guides. Leisure, Dinner, Performance - Tsarevo, Overnight.
3 day – Breakfast, facultative tour with attendance of professional local guides. Leisure, Dinner, Performance - Tsarevo, Overnight.
4 day – Breakfast, facultative tour with attendance of professional local guides. Leisure, Dinner, Performance - Kiten, Overnight.
5 day – Breakfast, facultative tour with attendance of professional local guides. Leisure, Dinner, Performance - Tsarevo. Receiving of certificates. overnight stay.
6 day – Breakfast, abandonment hotels at 12 h.

You can see program for 2017 here: PROGRAM 2017 - Film from 2017
You can see program for 2016 here: PROGRAM 2016 - Film from 2016
You can see program for 2015 here: PROGRAM 2015 - Film from 2015
You can see program for 2014 here: PROGRAM 2014 - Film from 2014
You can see program for 2013 here: PROGRAM 2013 - Film from 2013

During the Festival studio audio recordings and filming of professional video clips of the participants' program will be done free of charge of those performances awarded by the jury or against payment. It is recommendable that participants should consider 5 days stay in order to make audio recordings and video clips of high quality.
The made recordings will be broadcasted by 20 Bulgarian cable televisions, by satellite televisions with European holding as well as repeatedly on Internet television "TV Eurofolk".
During their participation, the group could be invited by the organizers to take part in the common events - official opening, official closing, parade, cocktail or others.
Facultative tours:
Sozopol - town of God Apolon.
Tzarevo - In the past, summer residence of the Byzantine emperors.
Begliktash - Thracian megalithic sanctuary, built in the 14th century BC, and operates up to 5 century AD
Boat trip in river Ropotamo - Nature Reserve - 5 Euro ticket
Boat trip in the sea - 10 Euro per person.
Leisure - Beach
Публикувано от: Администратор

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: