Трансграничен фестивал на занаятите в Бургас

Craft Festival / Craft FestivalОрганизатор - Регионална занаятчийска камара Бургас и Асоциация на художниците аматьори -Къркларели, Турция

Регионална занаятчийска камара Бургас и Асоциация на художниците аматьори -Къркларели, Турция Ви канят да вземете участие в трансграничен фестивал на занаятите. По време на фестивала можете да изложите традиционни занаятчийски продукти или да демонстрирате характерни за региона занаяти, изкуство.
Фестивалът ще се проведе през периода от 8 до 12 Юни 2018 в Културен център Лукойл, гр. Бургас
Фестивалът е част от дейностите по проект Партньорство за Творчески Културен Туризъм (iCREATE), CB005.1.22.057, финансиран от Програма Интеррег ИПА ТГС България - Турция 2014-2020
Regional Crafts Chamber Bourgas and Amateur Artists Association - Kirklareli, Turkey invite you to take part in a cross-border crafts festival. During the festival you can exhibit traditional handicraft or art products typical for cross-border region.
The festival will take place from 8 to 12 June 2018 in Cultural Center Lukoil, Burgas
The festival is part of the Creative Cultural Tourism Partnership (iCREATE) project, CB005.1.22.057, funded by Interreg IRA CBC Bulgaria - Turkey 2014-2020.
Regional Crafts Chamber Bourgas and Amateur Artists Association - Kirklareli, Turkey invite you to take part in a cross-border crafts festival. During the festival you can exhibit traditional handicraft or art products typical for cross-border region.
The festival will take place from 8 to 12 June 2018 in Cultural Center Lukoil, Burgas
The festival is part of the Creative Cultural Tourism Partnership (iCREATE) project, CB005.1.22.057, funded by Interreg IRA CBC Bulgaria - Turkey 2014-2020.
Публикувано от: Гергана Димитрова

Данни за контакт

Tелефон: 0878 973156- Maya Stoyanova
e-mail: rzkbs@abv.bg