ЕНЬОВДЕН / ЯНЬОВДЕН / В М. ЧАДЪРЪТ, НАД СЕЛО СТОИЛОВО

EYDOVDEN / YANNOVDEN / THE MAIN CHADAR, ON THE SEA STOILOVO / EYDOVDEN / YANNOVDEN / ANA ÇADAR, DENİZDE STOILOVO ÜZERİNEОрганизатор - ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1914“

На този ден природата е най – могъща, а билките са заредени с магическа сила.В нощта срещу празника особена магическа сила придобива и водата. Най-силна е т.н. «мълчана вода», която се взима на залез слънце при пълна тишина.
23.06.2018г /събота /
18.30 ч. Събиране на билки за венеца от 77 билки;
18.30 ч. „Мълчана вода“ – наливане на вода в пълно мълчание от лечебния извор в м„Св.Троица“. Продължителност на прехода около 1 час 40 минути. Лек маршрут през зелени поляни и вековни гори;
19. 30 ч. „Мълчана вода“ – наливане на вода в пълно мълчание от„Св. Илия“.
20.30 ч. Изработка на яньови китки. Поставяне на китките в бакърите Народни песни и танци.

24.06.2018г /неделя /
5.30 ч. Посрещане на изгрева на слънцето, направа на яньови китки вързани с червен конец, провиране през венец от 77 билки, ръсене с мълчана вода, медена питка, яньова буля, наричания, народни песни и хора;
7.30 ч. Бране на билки. Откупуване на билките от самодивите;

8.00 ч. Народни песни и танци. Билков чай, баници;


Еньовден е един от най-големите празници в Странджа.Вярвало се, че тогава слънцето се завъртало към земята. Рано сутринта хората гледали как то изгрява и по сянката си гадаели за здраве. В навечерието на деня или сутринта преди изгрев се берели билки. Смятало се, че те имат голяма лечебна сила. Вечерта срещу празника тронките и загорците гадаели за здраве по стръкче бъз, оставено на покрива.
Сутринта преди изгрев се къпели в реката или в морето за здраве, а в с.Стоилово и с. Бръшлян къпели и добитъка. Рупците връзвали желавика и троскот на кръста си и се търкаляли по росата, да не ги боли кръста. В с. Звездец вечерта момите се събирали по махали в някой двор. Запалвали огън и наливали мълчашна вода. Яневото буле, подбулено с червена престилка , пускало китките, които момите носели за цялото семейство. После сваляло престилката и с нея покривало харкумата, която оставяли под дюля. Заигравали на търкало хоро около огъня.
Съществен обичай бил Яньовата буля (Янева буля, Йенева буля). Яньова буля ставало момиченце с живи родители. Обличали го с булчински дрехи и го забулвали с две червени кърпи, върху които слагали венец от цветя и накити. Момата, която изнасяла Яньовчето, трябвало да е първородна и целокупна ( с живи родители). Извеждали булята преди изгрев слънце, за да стане „голям икина“. През цялото време тя шетала с ръцете си ( кръстосвала ги последователно една върху друга). Яньовчето не трябвало да стъпва на земята. Групата обикаляла три пъти черквата, после кладенеца или чешмата, като през цялото време се пеело. Участниците спирали под всяко дърво или кръстопът, където се играело яньовско хоро. После обхождали летните кошари , като пеели песен за стопанина. Като стигнели до река, две моми минавали на отсрещния бряг и питали булята: „ Сита ли си?“, а детето завъртало глава в знак на съгласие или момата, която го носела, казвала: „ Сита, сита“, а двете моми отвръщали: „Да е сита годината“.
Групата се връщала в селото оттам, откъдето била излязла. По махалите жените поставяли набраните билки, които момата с булята тъпчела, за да станат по-лековити. На мегдана се правело хоро, като Енщовата буля слагала билките в скута на бременна жена, за да е пълна годината. Жената откривала лицето на булята и й давала да яде череши . При залез слънце честитата мома вземала калайдисан котел и донасяла мълчана вода, в която слагали китки за всеки член от семейството. Котела оставяли под звездите или покривали с червена престилка под дюля, ябълка, круша. В с. Стоилово закачали котела на дървото, че да гледа слънцето. Ваденето на китките ставало рано сутрин или след свършване на обичая Яньова буля. Енята с превързани очи сядала до котела, с лице към пладне, а четири моми отпявали песните, докато тя бъркала. Основните гадания били женитбени и за здраве.

Телефон за контакт: Мария Патронова - 0885446812


Публикувано от: Мария Патронова

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: mt_kmet@gmail.bg