Фестивал на плодородието и добрата реколта - Къркларели

Kırklareli 9. Plateau Abundance Bereket Harvest and Vintage Festival / Kırklareli 9. Yayla Bolluk Bereket Hasat ve Bağbozumu ŞenliklerОрганизатор - Kırklareli Kent Konseyi


16/Eylül/2017 Cumartesi
11:45 Şenlik Kortejinin Yürüyüşü
Yer: Kırklareli Atatürk Parkından Hareket
12:30 Şenlik Açılışı
Halk Oyunları Gösterisi
Hazırlayan: Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi
Açılış Konuşmaları
Açılış Kurdelesinin Kesilmesi
Üzüm İkramı (Ücretsiz)
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
12:30 Şenlik Stantların Gezilmesi (Gün boyu)
Köyler, bağ üreticileri, yöresel üreticiler, sivil toplum kuruluşlarından oluşan 50 katılımcı stant.
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
12:30 Bağbozumu Çocuk Oyun Alanı (Gün boyu)
Çocuklar için oyun alanı (Masal anlatımı, taş boyama, geleneksel çocuk oyunları.)
Hazırlayan: Doğaya Dönüş Derneği
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
12:30 Ödüllü Yöresel Bilmece Yarışması (Gün boyu)
Kırklareli yöresine ait yöresel bilmece yarışması.
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
13:00 Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu
Hazırlayan: Ertuğrul Köyü
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
14:00 Fotoğraf Sergisi Açılışı (Gün boyu)
Konu: “Üzüm Bağından Sofraya Hardaliyenin Yolculuğu”
Sergi: Ali ÇAKIR / Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
14:00 Fotoğraf Sergisi Açılışı (Gün boyu)
Konu: “Trakya Bölgesi Yerel Üzüm Çeşitleri”
Sergi: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
14:00 Yöresel İkramlıkların Dağıtılması
Lokma İkramı (Ücretsiz)
Hazırlayan: Yayla Un
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
14:00 Yöresel İkramlıkların Dağıtılması
Şerbetli Lokma İkramı (Ücretsiz)
Hazırlayan: Mutafoğlu Un
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
14:15 Bağ Bozumunda Yapılan Geleneksel Gıdaların Uygulamalı Üretimi
Üzüm Sıkılması (Geleneksel Yöntemlerle Üzümlerin Ayakla Sıkılarak Şıra Elde Edilmesi)
Bulama Yapımı (Hazırlayan: Fatma Karaman)
Kirece Yatırılmış Pekmezli Kabak Tatlısı Yapımı (Hazırlayan: KÖYSEL İşletmesi)
Üzüm Pekmezi Yapımı (Hazırlayan: Kızılcıkdere Köyü)
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
14:45 “En İyi Bağ Üreticisi” Yarışması ve Ödül Töreni
Hazırlayan: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
15:30 2. Trakya Yerel Tohum Takas Etkinliği
Hazırlayan: Slow Food Trakya Convivium
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
16:00 En İyi Çilek Üreticisi Yarışması ve Ödül Töreni
Hazırlayan: Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
16:30 Şiir Dinletisi
Yayla Mahallesi/Bağ Bozumu Temalı Şiir Dinletisi
Hazırlayan: KIRKSEDER
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
16:30 Üzüm Turşusu Yapım Atölyesi
Hazırlayan: Slow Food Trakya Convivium
(Kursiyer sayısı 20 kişiyle sınırlıdır. Ön kayıt yapılmalıdır. Bilgi için: 0505 440 33 15)
Yer: Papazın Evi
18:00 Söyleşi
Konu: Kırklareli’nin Değeri Papaz Karası
Konuşmacı: Mustafa Çamlıca / Çamlıca Bağları
Yer: Papazın Evi
18:45 Kırklareli Yöresel Peynir Tadım Etkinliği
Yer: Papazın Evi
19:00 Bereket Yemeğinin Dağıtılması
Kuskus, Ayran (Ücretsiz)
Hazırlayan: Kırklareli Belediyesi
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
19:30 Bağ Güzeli Yarışması
Hazırlayan: Gönül İşleri Kına Organizasyon (Bilgi ve kayıt için: 0505 482 48 27)
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
21:00 Kırklareli Kent Konseyi Halk Müziği Korosu
Konser: Rumeli Türküleri
Yer: Yayla Kültür ve Sanat Meydanı
24:00 Şenlik Kapanışı


17/Eylül/2017 Pazar
12:00 Sembolik Bağbozumu
Katılım 45 kişiyle sınırlıdır (Bilgi için: 0541 482 48 29).
Yer: Çamlıca Bağları
16 / September / 2017 Saturday
11:45 Walking the Festival Cortege
Place: Kırklareli Movement from Ataturk Park
12:30 Opening of the festival
Folk Dance Show
Prepared by: Kırklareli Municipality Folk Dance Team
Opening Speeches
Cutting Opening Ribbons
Grape Fee (Free)
Place: Yayla Culture and Art Square
12:30 Visit of the Festival Stands (Day)
50 exhibitors stand made up of villagers, bond producers, local producers, non-governmental organizations.
Place: Yayla Culture and Art Square
12:30 Vintage Children's Playground (Day)
Playground for children (fairy tale, stone painting, traditional children's games.)
Prepared by: Return to Nature Association
Place: Yayla Culture and Art Square
12:30 Awarded Regional Puzzle Competition (Day)
Regional riddle competition of Kırklareli region.
Place: Yayla Culture and Art Square
13:00 Ertuğrul Village Republic Women Chorus
Prepared by: Ertugrul Village
Place: Yayla Culture and Art Square
14:00 Photo Exhibition Opening (Day)
Topic: "Journey of the Sophisticated Mustard from the Vineyard"
Exhibition: Ali ÇAKIR / Kırklareli Photography and Cinema Art Association
Place: Yayla Culture and Art Square
14:00 Photo Exhibition Opening (Day)
Topic: "Trakya Region Local Grape Varieties"
Exhibition: Tekirdağ Viticultural Research Institute
Place: Yayla Culture and Art Square
14:00 Distribution of local festivals
Bite Bite (Free)
Prepared by: Plateau
Place: Yayla Culture and Art Square
14:00 Distribution of local festivals
Served with Sorbet Bite (Free)
Prepared by: Mutafoğlu
Place: Yayla Culture and Art Square
14:15 Applied Production of Traditional Foods Made in the Vineyard
Grape Squeezing (Traditional methods of raising grapes by squeezing the feet)
Disinfection (Prepared by Fatma Karaman)
Making Pumpkin Sweetened with Molasses (Prepared by KÖYSEL Business)
Grape Molasses Making (Prepared by: Kızılcıkdere Village)
Place: Yayla Culture and Art Square
14:45 "Best Link Producer" Contest and Award Ceremony
Prepared by: Tekirdağ Viniculture Research Institute Directorate / Provincial Directorate of Food, Agriculture and Animal Husbandry
Place: Yayla Culture and Art Square
15:30 2. Trakya Local Seed Exchange Activity
Prepared by: Slow Food Trakya Convivium
Place: Yayla Culture and Art Square
16:00 Best Strawberry Producer Competition and Award Ceremony
Prepared by: Kırklareli Provincial Directorate of Food, Agriculture and Animal Husbandry
Place: Yayla Culture and Art Square
16:30 Poetry Concert
Yayla Neighborhood / Bağ Kozumu Themed Poetry Concert
Prepared by: KIRKSEDER
Place: Yayla Culture and Art Square
16:30 Grape Pickles Production Workshop
Prepared by: Slow Food Trakya Convivium
(The number of trainees is limited to 20. Pre-registration is required.) For information: 0505 440 33 15)
Venue: House of the Pastor
18:00 Interview
Thread: Kırklareli's Legend
Speaker: Mustafa Çamlıca / Çamlıca Bağları
Venue: House of the Pastor
18:45 Kırklareli Local Cheese Tasting Activity
Venue: House of the Pastor
19:00 Distribution of Frivolous Food
Couscous, Ayran (Free)
Prepared by: Kırklareli Municipality
Place: Yayla Culture and Art Square
19:30 Bağ Güzeli Contest
Prepared by: Gönül İşleri Henna Organization (For information and registration: 0505 482 48 27)
Place: Yayla Culture and Art Square
21:00 Kırklareli City Council Folk Music Choir
Concert: Rumeli Turks
Place: Yayla Culture and Art Square
24:00 Festival Closing


17 / September / 2017 Sunday
12:00 Symbolic Vintage
Participation is limited to 45 people (For information: 0541 482 48 29).
Location: Çamlıca Bağları
Публикувано от: Гергана Димитрова

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: