Национален възпоменателен събор Петрова нива, 2017

National commemorative meeting Petrova niva, 2017 / Ulusal hatıra toplantısı Petrova niva, 2017
Организатор - Община Малко Търново

С национален възпоменателен събор в местността „Петрова нива“ ще бъде отбелязана 114
годишнина от Илинденско-Преображенското въстание.
"Petrova nive" bölgesinde ulusal bir anıt 114 olarak işaretlenecektir.
Ilinden-Preobrazhenie ayaklanması yıldönümü.
A national memorial in the "Petrova nive" area will be marked 114
anniversary of the Ilinden-Preobrazhenie Uprising.
Публикувано от: Гергана Димитрова

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:
Уеб сайт: Национален възпоменателен събор Петрова нива, 2017